Người Sài Gòn Tử Tế - Chương trình do MuaBanNhanh.com tài trợ

Chương trình Người Sài Gòn Tử Tế dành cho những con người tử tế luôn sống đẹp và làm những điều tốt. Chương trình do Báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện, được tài trợ bởi Công ty CP Mua Bán Nhanh

Những con người tử tế nơi đất Sài Gòn

Họ là những người luôn sống đẹp với những việc làm tử tế, nhỏ thôi, trong khả năng cho phép, nhưng đẹp cho đời, cho cộng động.

Câu chuyện về người tử tế, việc làm tử tế

Chuyện kể về những điều tử tế của những con người bình dị, chân chất, họ vượt qua những khó khăn, bất hạnh của bản thân để làm điều tốt với đời, và những điều tốt đẹp sẽ tìm đến họ, qua chương trình Người Sài Gòn Tử Tế.